فهرست

انتصاب

با حکم دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

محمد مخدومی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان شد

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حکمی محمد مخدومی را به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان، در حکم علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور آمده است:
«نظر به تخصص، تجربیات، تعهد و کوشش مجدانه جناب عالی در مدت سرپرستی استان، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی و رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان منصوب می شوید.
امید است در سایه ی توجهات ذات باریتعالی و بهره وری از همکاری و همدلی با مقامات محترم استان، اعضای محترم انجمن ها و همکاران گرامی در تحقق اهداف و سیاست های توسعه ی کمی و کیفی کتابخانه های عمومی کشور و اهداف عالیه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید
خاطر نشان می شود، محمد مخدومی پیش از این سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی بود و قبل از وی، محمد عبدالملکی مسئولیت مدیریت کتابخانه های عمومی استان کردستان را بر عهده داشت.