فهرست

گزارش تصويري

بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان از کتابخانه های عمومی شهرستان سقز

محمد مخدومی، مدیرکل کتابخانه های عمومی با همراهی محمد جلیل سیدی، رئیس اداره امور کتابخانه های عمومی و آزاد خدامرادی، مسئول روابط عمومی از کتابخانه های عمومی شهرستان سقز بازدید کردند.