فهرست

گزارش تصويري

نشست تخصصی کتاب خوان در کتابخانه مرکزی دانشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد

نشست تخصصی کتاب خوان به مناسبت دهه سرآمدی آموزش با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در کتابخانه مرکزی پردیس پسرانه دانشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.