فهرست

گزارش تصويري

ویژه برنامه محافل قرآنی « بهار در بهار» در کردستان برگزار شد

ویژه برنامه محافل قرآنی « بهار در بهار » با حضور قاریان و علاقمندان در کتابخانه مرکزی امام خامنه ای (دامت برکاته ) سنندج برگزار شد.