فهرست

گزارش تصويري

بازدید معاون توسعه و ترویج کتابخوانی نهاد از روند تکمیل و تجهیز کتابخانه مرکزی امام خامنه ای کردستان

مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با همراهی مهدی توکلیان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد؛ محمد مخدومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان؛ اصغر گودرزی، مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و مشارکت‌های نهاد با حضور در کتابخانه مرکزی امام خامنه ای کردستان از نزدیک در جریان روند تکمیل و تجهیز این پروژه فرهنگی قرار گرفت.