فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

کتابخانه‌هاي عمومی شهرستان سقز

فعالیت 5 باب کتابخانه عمومی در شهرستان سقز

شهرستان سقز، دومین شهر پرجمعیت استان کردستان دارای 5 باب کتابخانه عمومی نهادی شهری و روستایی است.

کتابخانه عمومی شهید ملامحمد امینی


نشانی: شهرستان سقز- خیابان ساحلی- در محوطه پارک مولوی کرد- تلفن: 36219009
کدپستی: 6681616986
زیربنا: 1200 متر مربع/سال تاسیس:1379کتابخانه عمومی شهید ملاعبدالحمید فرقانی


نشانی: شهرستان سقز- خیابان ملت- کوچه عرفانی- تلفن:36222830 
کدپستی: 6681614985
زیربنا: 210 متر مربع /سال تاسیس: 1350
کتابخانه عمومی شهید صالحیان


نشانی: شهرستان سقز- بخش مرکزی- روستای میرده-خیابان 22 بهمن - تلفن: 36343213
کدپستی: 6689114911
زیربنا: 300 متر مربع /سال تاسیس: 1377
کتابخانه عمومی شهید رجایی