فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

کتابخانه‌هاي عمومی شهرستان دیواندره

فعالیت یک باب کتابخانه عمومی نهادی در شهرستان دیواندره

شهرستان دیواندره در استان کردستان دارای یک باب کتابخانه عمومی نهادی فعال است.
کتابخانه عمومی شهید بهشتی


نشانی: شهرستان دیواندره- بخش مرکزی- دیواندره- خیابان امام خمینی (ره)- تلفن: 38725890
کدپستی: 6641715391
زیربنا: 400 مترمربع /سال تاسیس: 1346