فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

کتابخانه‌هاي عمومی شهرستان سروآباد

فعالیت سه باب کتابخانه عمومی نهادی در شهرستان سروآباد

شهرستان سروآباد در استان کردستان دارای 3 باب کتابخانه عمومی نهادی شهری و روستایی است.
کتابخانه عمومی شهید جلال بارنامه


نشانی: شهرستان سروآباد- بخش مرکزی- سروآباد- خیابان معلم- جنب فرمانداری
 تلفن: 34823567  کدپستی: 6678113883
زیربنا: 480 مترمربع /سال تاسیس: 1376

کتابخانه عمومی صیدی اورامی


نشانی: شهرستان سروآباد- بخش اورامان- شهر اورامان تخت
 تلفن: 34883979  کدپستی: 6679114364
زیربنا: 468 مترمربع / سال تاسیس: 1387


      کتابخانه عمومی شهید ملامحمد ذبیحی


نشانی: شهرستان سروآباد- بخش مرکزی- روستای بیساران
تلفن: 34871404 کدپستی: 6677117543
زیربنا: 257 مترمربع / سال تاسیس: 1377