فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

کتابخانه‌هاي عمومی شهرستان مریوان

فعالیت سه باب کتابخانه عمومی نهادی در شهرستان مریوان

شهرستان مرزی مریوان در استان کردستان دارای سه باب کتابخانه عمومی نهادی است.
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)


نشانی: شهرستان مریوان- بخش مرکزی- مریوان- خیابان جمهوری اسلامی- تلفن: 34521153
کدپستی:  6671119461
زیربنا:720 مترمربع / سال تاسیس: 1356


کتابخانه عمومی شهدای 23 تیر


نشانی: شهرستان مریوان- بخش مرکزی- مریوان- بلوار ارشاد- مجتمع فرهنگی هنری- تلفن: 34594935
کدپستی:  6671936334
زیربنا:150 مترمربع / سال تاسیس: 1376


کتابخانه عمومی مولوی کرد


نشانی: شهرستان مریوان- بخش مرکزی- شهر کانی دینار- تلفن: 34622625
کدپستی:  6671955661
زیربنا: 300 مترمربع / سال تاسیس: 1374