فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با ما

ارتباط با ما؛

نشانی و راه های ارتباطی با اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستاننشانی و راه های ارتباطی با اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان به شرح زیر است؛نشانی اداره کل: استان کردستان - شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- ابتدای بلوار شهید قاسم سلیمانی- کدپستی: 6616613331

تلفن گویا: 33292355
دفتر مدیرکل: 33290496
دورنگار: 33285520
حراست: 33292351- 2
امور مالی: 33287862 - 33226989
امور کتابخانه ها: 33248624
امور اداری: 33248510