فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

درباره ما

درباره ما:

نگاهی اجمالی به وضعیت کتابخانه های عمومی استان کردستاناستان کردستان در حال حاضر دارای 81 باب کتابخانه عمومی است که از این تعداد 51 باب نهادی و 30 باب دیگر مشارکتی است.
نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های استان کردستان


استان کردستان در حال حاضر دارای 51 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 23821 متر مربع است.
                     
کتابخانه های نهادی
تعداد کتابخانه ها 51
متراژ زیربنا (متر مربع)  
23821


از مجموع 51 باب کتابخانه؛ 35 باب کتابخانه عمومی شهری و 16 باب کتابخانه عمومی روستایی است.
 
نوع کتابخانه شهری روستایی مجموع
تعداد 35 16 51


کتابخانه های عمومی نهادی استان کردستان با بیش از 806 هزار نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به بیش از 35 هزار عضو فعال در 11 ماهه نخست سال جاری خدمات ارائه داده است.

 
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در نه ماهه اول سال 1399
806672 35861 67893


نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان تا پایان بهمن ماه 1399 در مجموع 154 نفر می باشد که شامل 121 نفر کتابدار و 33 نیروی ستادی و خدمات است.

 
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
154 33 121

 
همچنین استان کردستان در حال حاضر دارای 30  باب کتابخانه عمومی مشارکتی فعال است که 10 باب در سقز، 8 باب در سنندج، 4 باب در مریوان، 3 باب در بیجار، 2 باب در کامیاران، 2 باب در قروه و یک  باب در شهرستان بانه واقع شده است.