فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها

شبكه‌های اجتماعی

آدرس اینستا و وبلاگ کتابخانه های عمومی استان کردستانکتابخانه های عمومی استان کردستان برای ارتباط موثر با علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در فضای مجازی فعال می باشد. آدرس صفخات اینستا و وبلاگ آن ها به شرح زیر است؛
وبلاگ آی دی اینستا شهرستان نام کتابخانه
http://motaharisenalib.blog.ir/ motaharisenaplib سنندج شهید مطهری
http://borhanplib.blog.ir/ borhan.lib سنندج شهید ماموستا برهان عالی
http://ferdwosiplib.blog.ir/ ferdosi.lib.sanandaj سنندج فردوسی
http://hazharplib.blog.ir/ hazharlibrary سنندج ماموستا هژار
http://khatamplib.blog.ir/ ---- سنندج خاتم الانبیاء
http://rezalibsena.blog.ir/ --- سنندج امام رضا (ع)
--- tangisar_library سنندج ماموستا قانع
http://jalalizadehplib.blog.ir/ ketabkhane.galin سنندج شهید مسلم جلالی زاده
http://mardokhplib.blog.ir/ ---- سنندج آیت الله مردوخ
http://nahidfatehiplib.blog.ir/ ---- سنندج شهیده ناهید فاتحی کرجو
http://fahimplib.blog.ir/ ketabkhanehavihang سنندج شهید ملا حیدرفهیم
http://mardalanplib.blog.ir/ Ma.ardalan.lib سنندج مستوره اردلان
http://setoudehplib.blog.ir/ --- سنندج سیدابراهیم ستوده
http://saghezlib.blogfa.com @saghezlib99 سقز شهید ملامحمد امینی
http://saghezlibrar50.blogfa.com/ @saghezlib99 سقز شهید عبدالحمید فرقانی
http://librarysara94.blogfa.com @saghezlib99 سقز شهید رجایی
--- @saghezlib99 سقز شهید صالحیان
http://librarysaheb222.blogfa.com سقز شهید باهنر
http://kamyarannematilib.blog.ir/ nemati.library کامیاران شهید حبیب الله نعمتی
http://Libfajer1389@blogfa.com @kamyaranfajrpl کامیاران فجر
--- کامیاران وحدت
--- bookhoome-yosefmoradde کامیاران شهید یوسف مرادی
--- rostami.library کامیاران شهید فریدون رستمی
--- hemin_library کامیاران ماموستا هیمن
--- muchesh.library کامیاران شهدای موچش
--- library_of_ta کامیاران شهید حبیب الله معاذی
--- e.sadegh.librari کامیاران امام جعفر صادق (ع)
--- @bijarpl بیجار شهید نجات اللهی
--- @bijarpl بیجار شهید لطف الهی
--- @bijarpl بیجار شهید محمود امان اللهی
--- @bijarpl بیجار شهید شهسواری
--- @bijarpl بیجار شهدای حسن آباد