فهرست

شهرستان كامياران

برگزاری دومین نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کامیاران در سال 99

برگزاری دومین نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کامیاران در سال 99

دومین نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کامیاران در سال 99 به ریاست دکتر مسعود الماسی فرماندار وبا حضور مسئول کتابخانه های عمومی و دیگر اعضاء برگزار شد.

10 /12/ 1399
مشاهده