فهرست

شهرستان سنندج

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج برگزار شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج به ریاست فرماندار و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.

10 /12/ 1399
مشاهده
کتابخانه عمومی ماموستا قانع روستای تنگی سر سنندج افتتاح شد
با حضور استاندار کردستان؛

کتابخانه عمومی ماموستا قانع روستای تنگی سر سنندج افتتاح شد

با حضور استاندار کردستان و جمعی از معاونین وی و مدیران کل دستگاه های فرهنگی، کتابخانه عمومی ماموستا قانع روستای تنگی سر شهرستان سنندج افتتاح شد.

10 /12/ 1399
مشاهده