فهرست

شهرستان سروآباد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سروآباد برگزار شد
به ریاست فرماندار؛

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سروآباد برگزار شد

نخسیتن جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سروآباد در سال جاری به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان برگزار شد.

10 /12/ 1399
مشاهده