فهرست

گزارش تصويري

آخرین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان کردستان در سال 1401

آخرین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان کردستان در سال 1401، به ریاست محمد مخدومی، مدیر کل و با حضور روسای کتابخانه های عمومی در شهرستان ها و کارشناسان ستادی برگزار شد.