فهرست

گزارش تصويري

اجرای طرح کتابخانه گردی در کتابخانه های عمومی کردستان(بخش سوم)

به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتابخانه گردی در کتابخانه های عمومی کردستان برگزار شد.