فهرست

گزارش تصويري

اجرای طرح کتابخانه گردی در کتابخانه های عمومی استان کردستان(بخش چهارم)

به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طرح کتابخانه گردی در کتابخانه های عمومی استان کردستان اجرا شد.