فهرست

با كتابداران

کتابداری تا اطلاع ثانوی تعطیل نیست

کتاب ها و قصه ها رابط کتابدار و اعضای کتابخانه هستند

کتابدار بخش کودک کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه گفت: اعضای کودک ما فکر می کردند دلیل تعطیل شدن کتابخانه این است که من بیمار شده ام، اما حالا خیالشان راحت است که برایشان قصه می گویم و کتاب می خوانم؛ آن ها قبل خواب به قصه ها گوش می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار این ویروس، مدتی است که کتابخانه های عمومی سراسر کشور تعطیل شده است. در این روزهایی که تنها خانه نشینی به قطع زنجیره انتقال این ویروس کمک می کند، این بار تکنولوژی و فضای مجازی است که به کمک ما آمده تا روزهای شاید کسالت بار را، با دلتنگی کمتری سر کنیم. با این حال گویا دلتنگی و نگرانی تنها منحصر به جمع خانواده و دوست و آشنا نیست؛ فعالیت تعدادی از همکاران کتابدار در فضای مجازی حکایت از دلتنگی کتابداران و اعضای کتابخانه ها دارد و باید قدر بدانیم این ارتباطات راه دور را، که امید و انگیزه می دهد تا این روزهای سخت را تاب بیاوریم.
زیبا عبدالملکی، کتابدار بخش کودک کتابخانه عمومی شهید مدرس شهرستان قروه در استان کردستان، شش سال است که فعالیت خود را به عنوان کتابدار آغاز کرده و در این مدت چندین سال متوالی به عنوان کتابدار نمونه انتخاب شده است. وی که در این روزها مشغول ارائه خدمات کتابخانه ای در فضای مجازی است، در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: فعالیت بخش کودک کتابخانه شهید مدرس، از نخستین روز شروع به کارم در این کتابخانه، در فضای مجازی هم پا گرفت. ارتباط با والدین بچه ها، ثبت تجربه حضور کودکان در برنامه های کتابخانه در قالب فیلم و عکس و مطلع کردن اولیا از آنچه در کتابخانه می گذرد، از طریق شبکه های اجتماعی به راحتی میسر بود و نتیجه فوق العاده آن، برقراری حس اعتماد و بین کتابدار و اولیا بود که انگیزه آن ها ساختن آینده ای درخشان برای فرزندان این سرزمین است.
وی ادامه داد: با تعطیلی کتابخانه ها، حفظ ارتباط با اعضای کتابخانه و خانواده ها، اهمیت بیشتری پیدا کرد. خانواده ها را از تعطیلی کتابخانه مطلع کردم؛ با ارسال پیام صوتی به بچه ها گفتم درست است که کتابخانه تعطیل شده اما کتاب ها و قصه ها، همچنان رابط بین من و شما می ماند؛ برایشان قصه گفتم و کتاب معرفی کردم؛ آن ها هم برایم نقاشی فرستادند و در ویدیوهایی، کتاب معرفی کردند. جذاب ترین بخش ماجرا این بود که رفتار و گفتار بچه ها در این ویدیوها، اصلا شبیه به واکنش های آن ها در محیط کتابخانه نبود. در این ویدیوها هر کدام از بچه ها همچون یک کتابدار کتاب معرفی می کردند، انگار مرا در ذهن خود الگو قرار داده اند.
عبدالملکی اظهار داشت: به اذعان والدین، تعطیل نشدن برنامه های کتابخانه، برای اعضای کودک کتابخانه شهید مدرس بسیار خوشایند بوده است. آن ها فکر می کردند دلیل تعطیل شدن کتابخانه این است که من بیمار شده ام، اما حالا خیال شان راحت است که من برایشان قصه می گویم و کتاب می خوانم. آن ها قبل خواب به قصه ها گوش می کنند.
وی گفت: دلبستگی، اعتماد و دوستی ایجاد شده بین من و اعضای کودک کتابخانه به قدری است که این روزها گاه والدین در پیام هایی از من می خواهند که نکاتی را به بچه ها گوشزد کنم. من هم در قالب صوت برای بچه ها از کلاغی می گویم که برایم خبر آورده که بچه ها دست هایشان را نشسته اند و یا خوب غذا نمی خورند. جالب اینکه بسیار لذت بخش است وقتی می شنوم، کلام من اثرگذار بوده است.
زیبا عبدالملکی خطاب به مردم ایران و به ویژه اعضای کتابخانه عمومی شهید مدرس، گفت: توصیه می کنم این روزها در خانه بمانیم و از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم. کتاب می تواند یکی از سرگرمی های شیرین این روزهای ما باشد.